27-02-06

Kleine Dender II

Na een weldadig wellnessmoment, een jacuzzibadje met lavendelgeur, uiteraard in zwembad de Kleine Dender, kan ik, ‘onverwijld’ zoals aangekondigd, het raadsel van de eigenaardige populatiesamenstelling van voormeld zwembad uit de doeken doen.

 

Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig: er zijn geen kleine Ninovieters in het zwembad, omdat…er geen kleine Ninovieters meer geboren worden!

 

Door rationaliseringen allerhande werd immers elke kraamafdeling in Ninove zo’n twaalftal jaar geleden gesloten, met als gevolg dat elke in barensnood vertoevende Ninoofse deerne in allerijl getransporteerd wordt naar Aalst of Geraardsbergen.

Er worden dus geen Wettelmannekes en madammekes meer geboren, wat onlangs ook op ludieke wijze nog eens in de verf gezet werd door leden van de karnavalraad onder het ronkende moto : “Sire, er zijn geen Ninovieters meer”.

 

23:40 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

25-02-06

Kleine Dender.

 

Ik ging vandaag in de Kleine Dender zwemmen zonder dat daar kleine Ninovieters in het water aan het spartelen waren !!!

 

Als je dan weet dat de Kleine Dender het nieuwe stedelijk zwembad van Ninove is, dat pas in 2005 geopend werd, is dit enigma uiteraard slechts nog maar ten dele opgelost. Het bad werd zo genoemd naar een vroeger zijarm van de Dender die door de jonge Ninovieters clandestien gebruikt werd als clandestien zwemdok, om op vrije namiddagen in hun bloten flikker, zonder medeweten van hun ouders, de edele zwem- en wellicht ook andere – kunsten onder de knie te krijgen.

 

Zelfs een prachtige fotoserie van een gespecialiseerde blogcollega, één of andere curieuzeneuzemosterdpot bijvoorbeeld, zou denk ik in deze weinig soelaas brengen. Ik kan jullie nochtans geruststellen dat het evenmin de dag van de derde leeftijd was en ik listig ongemerkt de toegangscontrole omzeild had, asociaal profiterend van de vergevorderde toestand van bijziendheid van de kassadames van dienst. Neen het bad zat eenvoudigweg barstensvol kinderen, en toch zaten er wellicht geen Ninovieterkes bij. Wellicht denken jullie nu dat het hoogtijd is om me bij hoogdringendheid te laten interneren in de voormalige  Rijksweldadigheidsinrichting te Wortel omwille van een absoluut bewezen toestand van onomkeerbare totale zinsverbijstering ? Spijts de prachtige symboliek van de inobservatieopneming van een wortel te Wortel (wetende dat Ninovieters, ook wel wortels genoemd worden), moet ik jullie teleurstellen…

 

Totaal onvrijwillig, dien ik deze log, kortstondig te onderbreken, om jullie binnenkort ‘onverwijld’ de oplossing van dit intriest raadsel te laten kennen.

 

 

22:31 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

22-02-06

Boon.

 

 

Eens de trein het station verliet, moest ik niet geheel onwillekeurig aan Louis-Paul Boon denken, die bij leven (uiteraard) ook met de trein naar Brussel pendelde, vanuit een concurrerende provinciestad. En plots was hij daar.

“Goedendag,stoort het als ik me hier zet?”. “Zeker niet”, haastte ik mij te zeggen. Hij was kleiner dan ik me hem voorgesteld had. Hij droeg een soort donkergrijze kostuumbroek, zonder plooi (ofwel was die al lang verdwenen), een donkerblauwe gewatteerde blauwe regenjas, een zwarte rolkraagtrui (een pull-over uit de filature) en zwarte schoenen. Bepaalde sporen op zijn schoeisel lieten overigens vermoeden dat zijn kippen nog niet onderworpen waren aan de ophokplicht. “Zo zit ik het liefst zei hij, dwars aan de linkerkant en tegen de rijrichting. Dat is mijn lievelingsattitude, dwars én links en toch vooruitrijden !!! Daarvoor hebben we in ons land natuurlijk den ijzeren weg nodig, al de rest bevindt zich aan de rechterkant en blokkeert.”. “En voor de rest moet ge U niet te veel van mij aantrekken, ik ben zoals ge weet al  lang tot stof en as vergaan. Maar af en toe kom ik graag nog eens kijken. En weet ge, nu ik weet dat mensen eigenlijk hun eigen gazet kunnen schrijven op hun computer, ben ik eigelijk een beetje jaloers. Weet ge wat ge doet? Als je zo in uw blog, of hoe noemt zo’n spel nu ook weer, schrijft, zou ik graag hebben dat ge U af en toe afvraagt hoe dat Boontje tegen de dingen van nu zou aankijken”.

Bruxelles Midi, gare terminus de ce train !!

Nog juist op tijd kon ik mijn tas nemen (mijne karnasjeir) om richting werk te stappen, nog verrast nadenkend over deze bizarre matinale ontmoeting. En onder aan mijn schoen zag ik nog een kippestr…

22:35 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

20-02-06

Spectrum

 
 
 

Is het anders aan de andere zijde van het spectrum ?

Ook als het het spectrum van het zelfzijn is ?

 

Het zijn woorden met steeds een ander metrum !

Mijn visie is unifocaal caleidoscopisch !

 

Einverstanden !

22:47 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

18-02-06

Electron libre.

 

 

Er is geen ruimte voor een “electron libre” in deze organisatie werd hem machiavellistisch geponeerd.  Misschien is inderdaad de tijd gekomen om even terug afstand te nemen.

 

Ik ga wat meer in de buitenbaan vliegen, waar het aangenamer toeven is voor vrijdenkers. Althans als ik daar de “permissie” toe krijg. We zien wel, hoe cryptisch dit ook omschreven is.

17:03 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-02-06

Tu quoque ?

 
 

 

Tu quoque filia mia ?

Mijn kleine Petra...

Het is niet enkel schrijfmotoriek,

Luidt de genadeloze eindgeneriek,

Het is centrale coherentie !

 

Toevallig is elke gelijkenis,

Pover de symboolbetekenis,

Immers zullen jullie mijn dochters blijven,

Geen diagnose die ons uit elkaar zal drijven,

Dit is een liefdesbekentenis  !

00:23 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-02-06

Een halte te ver (én de boekentas).

 

 

 

“A bridge to far”, zou inderdaad een véél heldhaftiger titel voor dit logje geweest zijn dan “een halte te ver op een IR-trein”.  Het was nochtans dit laatste wat me donderdagvond overkwam.

 Raar is het alvast, ergens aankomen waar je niet hoeft te zijn. En dan snel terug aan de andere kant van het spoor gaan staan, om te vermijden dat ik met de volgende trein, nog een halte verder zou sporen. Kwestie van zelfkennis. Ik ben er inderdaad van doordrongen dat mijn oriëntatievermogen een van mijn meer vrouwelijke eigenschappen is, zelfs hééél uitgesproken.

In tijd bleef de schade uitermate beperkt. Ik moet de NMBS dankbaar zijn. Ik denk dat het volledig uurschema Greenwichnauwkeurig uitgedokterd wordt op warhoofden zoals ik: nauwelijks een paar minuten later vertrok een geschikte trein in de andere richting.

‘Vergeetkop’ noemde dochterlief me, enigszins triomfantelijk, en…nog niet beseffend dat ze de volgende ochtend andermaal zou bewijzen over hetzelfde genenmateriaal te beschikken, door in de matinale drukte vlotjes haar …boekentas te vergeten, wat een volledige praktische desorganisatie veroorzaakte. Ik kon de paniekerig dame bevestigen dat we dus beiden eigenlijk  ‘vergeet-mij-nietjes’ waren, en ik wel terug de boekentas zou gaan halen , ná eerst zus naar haar school gebracht te hebben.  Hierdoor kwam het dat  ik in totaal 56 kilometer en één uur en zes minuten in de wagen zat alvorens ik de trein kon nemen. Ik deed dit a) in de goede richting en b) tot de juiste halte (toegegeven die halte was tevens de terminushalte…).

 

 

10:16 Gepost door ofanders in Ofanders praktisch | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

06-02-06

Update.

Bron : Belgisch Staatsblad 06-02-2006
 
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

16 JANUARI 2006. - Wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea (1)ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. De termijnen voor het indienen van aanvragen tot het verkrijgen van de volgende statuten van nationale erkentelijkheid worden zonder beperking in de tijd heropend :
1° het statuut van gewapend weerstander, ingesteld bij de besluitwet van 19 september 1945, gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1953 en 1 april 1965;
2° het statuut van inlichtings- en actieagent, ingesteld bij de besluitwet van 16 februari 1946 ter aanvulling en vervanging van de besluitwet van 1 september 1944;
3° het statuut van gedeporteerde tot de verplichte tewerkstelling, ingesteld bij de besluitwet van 24 december 1946, ingetrokken bij de wet van 7 juli 1953;
4° het statuut van burgerlijk weerstander en werkweigeraar, ingesteld bij de besluitwet van 24 december 1946, gewijzigd bij de wet van 2 april 1958;
5° het statuut van buitenlander politiek gevangene, ingesteld bij de wet van 5 februari 1947, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1954 en van 26 januari 1999;
6° het statuut van krijgsgevangene, ingesteld bij de wet van 18 augustus 1947, gewijzigd bij de wetten van 25 februari 1957 en 10 oktober 1967;
7° het statuut van weerstander door de sluikpers, ingesteld bij de wet van 1 september 1948, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1951 en 24 juli 1952;
8° het statuut van politiek gevangene en zijn rechthebbenden, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1954;
9° het statuut van lid van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië, ingesteld bij de wet van 21 juni 1960, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967 en 10 juli 1969;
10° het statuut van Belgisch militair die tijdens de verschillende fazen van de oorlog 1940-1945 dienst volbracht heeft, ingesteld bij het koninklijk besluit van 28 augustus 1964;
11° het statuut van oorlogsvrijwilliger, ingesteld bij het koninklijk besluit van 4 december 1974;
12° het statuut van weerstander tegen het nazisme, ingesteld bij de wet van 21 november 1974, gewijzigd bij de wet van 4 juni 1982;
13° het statuut van verplicht ingelijfde, ingesteld bij de wet van 21 november 1974;
14° het statuut van ontvluchte, ingesteld bij het koninklijk besluit van 11 maart 1975, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1979 en 13 december 1983;
15° het statuut van zeevisser, ingesteld bij het koninklijk besluit van 8 februari 1984;
16° het statuut van lid van het Expeditiekorps voor Korea, ingesteld bij het koninklijk besluit van 22 juni 1983, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 1983;
17° het statuut van buitenlandse militair die de Belgische nationaliteit heeft verworven na deel te hebben uitgemaakt van een geallieerd leger tijdens de oorlog 1940-1945, ingesteld bij koninklijk besluit van 22 juli 1983.
Art. 3. De aanvragen tot het verkrijgen van het statuut dienen op straffe van nietigheid bij een ter post aangetekende brief worden ingediend bij de Minister, bevoegd voor de oorlogsslachtoffers.
De aanvragen die postuum worden ingediend zijn niet ontvankelijk.
...

art. 8. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel 16 januari 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

 

 

Van een dringende 'update' gesproken...

 

Of allen die nu zijn, en zeker zij die hierna wezen zullen, een grote boodschap zullen hebben aan deze vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wet, laat ik in het midden.

 

In elk geval is het een sublieme geste in deze tijden van 'omfloerst separatisme' . Helaas, driewerf helaas dat 'aanvragen die postuum ingediend worden, niet ontvankelijk zijn...

 

Misschien een ideetje voor een volgende 'update'..., beste vrienden burgerlijike weerstanders en werkweigeraars...


19:19 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-02-06

Dood.

 

 

 

Ja, het was perfect !

Perfect hoorbaar voor de blinden.

Perfect zichtbaar voor de doven .

 

Op een cultuurauditie,

Ergens in dat ellendig nest.

Heb je alles met name genoemd.

 

Het vierletterwoord, haast kalligrafisch

in je ziel gekrast, werd alfabetiserend

duidelijk gearticuleerd herhaald:

 

DOOD !!!!!

14:00 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-02-06

Chaos.

 
 

 

 

 

Te kort gekoppelde trein in Dendermonde

Enkel tussen Brussel- Noord en Centraal

Een zitplaats voor een korte stonde.

 

Pal tegenover jou, in bluejeans en korte jak,

Hoge hakken en een zwarte sjaal,

En naast jou een  gele  plastic kledingzak

Met één woord als oorverdovend signaal:

 

CHAOS !

23:02 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |