14-05-05

Informatiestop

Ja een informatiestop had ik mezelf gegund. Bij ontstentenis van relevante relevaties. En de irrelevante zal je vragen ? Inderdaad, maar die leunen al te dicht bij mezelf aan,  en werden dus tevens onder absoluut embargo geplaatst. Maar embargo's en stops zijn grenzen, en grenzen zijn er om overschreden te worden, en dus weet ik wat me te doen staat.

09:52 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

08-05-05

Abenddämmerung.

Die Eule der Minerva flieht nur in die Abenddämmerung aus. Kernachtiger had niemand dit kunnen verwoorden dan Hegel himself, dacht hij mijmerend in zichzelf gekeerd, weemoedig glimlachend om zoveel bruisend jeugdig geweld om hem heen. De overmoed die alles kan, behalve zichzelf 'an Sich' enigszins relativeren, noch in tijd, noch in ruimte. Het ganse evolutionisme, het ganse situationisme had slechts één doel: de navel. Terwijl precies daar alles begon ? We gaan dus nooit vooruit. Gelukkig duurt het tot de avondschemering alvorens we dit beseffen... Of anders ...

 

 


23:17 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

06-05-05

Achterstand

Neen, hij wist reeds langer dat zijn rechstreekse overste totaal niet gestoord werd door enige kennis van coachende principes. Na zes maand op zijn afdeling tewerkgesteld te zijn (periode gedurende dewelke hij welgeteld drie maal 'bonjour Ofanders' had gezegd) kreeg Ofanders een vensterloze omslag overhandigd, mét vermelding van zijn officiële titulatuur, de ambtelijke stijlclausule 'zeer dringend' en het onheilspellende 'persoonlijk'. De ontvanger begreep meteen dat dit geen onvoorwaardelijke felicitatie met de opstart van zijn blog zou behelzen. En gelijk had hij ! Oekazistisch stond er zwart op wit geschreven: "Mr
 Ofanders, Met ontsteltenis dienden we een aanzienlijke achterstand bij de behandeling van uw dossiers vast te stellen.  Deze onverantwoorde achterstand is een blamage voor ons hoogwaardig instituut. We verzoeken U dan ook de nodige diligentie aan de dag te leggen deze achterstand weg tewerken, die volgende dossiers betreft...". Toen volgde een opsomming van een aantal dossiers die nauwelijks 25 % uitmaakten van de dagelijkse 'cash-flow' van Ofanders' dossiers....Als er iemand 'achterstand' had, gromde Ofanders' binnensmonds was het dan wel zijn rechstreekse overste, en die achterstand betrof bij hem geen dossiers....

22:25 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-05-05

Autumn in New-York

Geen "Autumn in New-York",
noch "lente in Brussel" voor hem,
ook al regende het in Parijs,
ook al donderde het in Keulen,
 
hij had onvoldoende besef van ruimte,
en zeker niet van verschil in tijd,
hij was enkel thuis in een matrixloos geheel,
van overwelmende zijnscategorieën,
 
waar tijd noch ruimte,
leeftijd noch ras,
de krijtlijnen trokken,
van zijn doen én laten.
 
 

01:16 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-05-05

Raindrops.

Regendruppels vegrootten prismatisch de afstand tussen hem en zijn dochter. En ook nog het bruin geblindeerde glas van de bus vol schoolkinderen. En ook de enkele stappen achterwaarts, noodzakelijk om perspectief te bekomen. "Het zijn maar drie dagen bosklassen" is onvertaalbaar naar een taal die zij begrijpt, begrijpt hij. Evenals hoe onoverbrugbaar de afstand was, onbereikbaar, de liggers zelfs té ongelijk voor een geniale bruggenbouwer als  Calatrava. En hij was, noch geniaal, noch bruggenbouwer, besefte hij, op afstand. En ze wuifden elkaar toe, achterhet gordijn van regendruppels en  even blauw, even groot en even droef als in Fellini's La Strada keken haar ogen... Arrividerci M!!!

22:29 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |