31-03-05

Meer dan 1000 maal.

Meer dan duizend maal keek ik, doch wendde ze de blik af. Of veinsde ik dat ik keek, en verwachtte zij dat mijn ogen de hare zouden raken, niet enkel in het optische doch in het existentiële veld. Of was dit optisch cq. existentiëel bedrog, de absolute  fata morgana ? Onevenaarbaar myoop wat wederzijdse emotionaliteit betreft, levenslang verbannen alvorens ooit ergens thuis geweest te zijn, de heimwee naar het onbekende met haar blik als lonkend sleutelgat, waar ik al meer dan duizend maal naar keek, nog kijk en zal blijven kijken... 

22:21 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

30-03-05

Fietstocht.

De cyclische herhaling van het trappen op de fiets houdt in niets de noodzaak aan progressie in, en toch rijd ik vooruit, althans fysich. Psychisch trap ik verder met een onvermoeibare Sysiphustred. Nergens heen, ter plaatse trappend, wachtend op een metgezel die niet komen zal. Of toch ? Enkel woorden komen, zonder halte of stilstand, zonder aarzeling wordt elke zachte return genomen zonder terug te keren naar een voorafbestaande toestand. Doch ook woorden kunnen omkijken, in voltooid of onvoltooid verleden tijd. Een plusquamperfectum, waar niets perfect aan was, of moet ik 'is' schrijven, of zonodig 'zal zijn' ? Eens zal ze er zijn, mijn noodzakelijke metgezel voor deze tocht, die nu weer cyclisch 'lente' noemt. Langs bosanemonen, daskruid, speenkruid en dotterbloemen zou ik haar leiden. Ze zou glimlachen om mijn specieskennis van het genus'bloem'. Ik zou haar ook oprecht 'huichelgeil' kunnen tonen dat welig op de akkers tiert. We zouden hierom lachend, gierend, bulderend verder fietsen...


23:57 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-03-05

Das "Mann".

Is een bericht posten de perfekte uiting van "der Flucht in das Mann"?  Niets meer dan een vlucht in wat "Gerede" (dagdagelijkse praatjes), "Neugier" (onbetamelijke nieuwsgierigheid) of "Zweideuzichkeit"(heel fraaie doch onbestemde dubbelzinnigheden), vraag ik me af met de enige Heidegerriaanse basisbegrippen die me te binnen schieten. "Anerkennung" zal voor de 'homo melancholicus' wel een voor immer durende queeste zijn. En toch als ik bepaalde blogs lees, ontrafel, over mij heen laat gaan, weet ik, voel ik dat irgendwo hic et nunc gelijklopende betrachtingen aanwezig zijn. Pijnlijk mooi. Sublieme onvoldaanheden. Ik lees ze, ik neem ze in mij op, laat ze zwellend over mijn tong rollen als gegist druivensap, en lees, weet, voel hoezeer sommige woorden me raken. Woorden die evenzeer tekortschieten in de geest van hun schrijver, hoe majestueus ze ook mogen klinken. Neen, dat is geen vlucht in das "Mann".

23:17 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-03-05

Foto


11:46 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-03-05

de klokken zijn geweest !

Op gevaar af als een ongeöorloofde blog aangemeld te worden, zal ik toch een en ander toelichten in verband met de klokken. Jawel, ze zijn zojuist geweest !!! Geruisloos liepen ze op laarzen door het grasperk, onder het licht van de (gelukkig) volle maan - maar die hadden de klokken dan ook zo besteld. Voorzichtig werden de eitjes, dit jaar in kleurige folie gewikkeld in verband met de te vrezen neerslag (die niet afbesteld kon worden), op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen neergedropt, om straks gevonden te worden. De klokken wilden zelfs op deze blog nog een komen, maar ik zei hun, laat maar hier kan ik zelf elke dag mijn ei kwijt.

03:31 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-03-05

Van school gestuurd ....

Van school gestuurd wegens weblog
Onderwijs
Acht leerlingen in Frankrijk zijn de afgelopen dagen van school gestuurd omdat ze hun leerkrachten beledigd hadden op hun weblogs en karikaturen en foto's van hen verspreid hadden. Een van de jonge loggers had het op zijn site over "kleine smeerlappen" en "gelukkige idioten". In ons land blijft het nog braafjes: "school is iets super stom ,en ge moet er de hele week naartoe, om dingen te leren." Terwijl anderen weer blij dat dat ze van die "kut school" verlost zullen zijn.

00:14 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-05

Dril.

Vanavond ging ik fietsen met jongste dochter langs een stoeterij met Vlaams-Brabanders. We ontdekten er ook een kikkeroversteekplaats, maar geen kikkers en evenmin ...dril.

20:19 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-03-05

Perfekte bureaucraten...

Ik had gisteren wat een baaldag, na een vergadering met zowat 15 'perfekte bureaucraten'. Je weet wel: "The perfect bureaucrat everywhere is the man who manages to make no decisions and escape all responsibility. Brooks Atkinson, Once Around the Sun, 1951(1894 - 1984) ". Uiteindelijk dacht ik" in wat voor een gat leven wij toch...".


07:30 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-05

De leegte in haar blik (2)

De onnoemelijke volheid van de leegte in haar ogen gaf me destijds tot in de kleinste vezels van mijn gemergde beenderen doorsidderend het gevoel van autonome zelfbepaling, die ultieme hallucinatie...Eens haar blik afgewend naar andere einders, naar sporen van een afgezworen doch zo spoedig heroverd verleden of een uitzichtloos verkrampt nieuw heden, bleef enkel het besef van mijn katastrofale eindigheid, de louter aardse leegheid waarmee ik me nimmer verzoenen kan.

19:35 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (214) |  Facebook |

19-03-05

De leegte in haar blik (1)

Eeuwigdurende zwarte melancholie lijkt mijn lot te worden. Het gemis van wat er nooit geweest is, dat ik enkel in haar blik zie. Haar blik waar zelfs diepzeevissen glorieloos in verdrinken, waar stormvogels rustig gaan nestelen. De blik die ik gezien heb, en die ik nooit had mogen zien. De blik die me voor immer in de waan bracht te kunnen vinden wat nooit was, is en zal zijn. De zwoele oase in niemandsland, het oerprincipe van ontvankelijkheid,. Ik zag de weg naar huis in haar ogen, haar schouderlange haren, haar bevallige lach, haar ranke silhouet. Het laten dromen van harmonie tussen het vrouwelijk en mannelijk principe. De blik als cesuur tussen een schraal verleden en een rijpe toekomst

21:56 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

C'est règlé - T'is geregeld !!!

C'est règlé !!!  T'is geregeld !!!
Spijts het feit dat de "Ofanders"-blog slechts één weekje jong is, zal hij vanaf morgen genadeloos op nummer één van de top 60 prijken.
Helaas, driewerf helaas voor alle andere skynetbloggertjes, maar jullie zullen dan ook al heel snel doorhebben dat ik ....Anne-Marie Lizin HOOGSTPERSOONLIJK ken !

14:12 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Arcesilaus.

"Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice."

Slimme vent, die Arcesilaus, dat hij daarop kon komen voor een studiebezoek aan ons landje gemaakt te hebben.

 

09:53 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-05

Practical hero

I'm a practical hero, kon ik weer eens tot eigen scha en schande ondervinden. Fluitend sprong de conducteur juist voor mijn neus de trein op (waar ik normaliter een comfortaberle staplaats aangeboden krijg van onze nationale spoorwegmaatschappij), en denderend reed mijn trein richting Brussel. Praktisch geöriënteerd als ik ben zocht ik naar de borden vertrek, en na 10 minuten vond ik dat mijn volgende trein...zopas 1 minuut geleden vertrokken was...Via een omweg naar Mechelen kon ik alsnog Brussel bereiken met een desalniettemin toch nog beperkte achterstand, maar genadeloos te laat voor de bijeenkomst met de weledelgestrenge leden van de academie.

21:41 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-03-05

Nieuws van de "achterkant".

Leuke flash over hoe de achterkant van een smiley er uitziet. Klik hier om de flash te zien.

 

Omdat er ook eens gelachen mag worden. In het parlement lachten ze er immers ook mee: het volstaat 7 keer sorry te zeggen als je corrupt bent als eerste burger van het land, en al je zonden worden je vergeven. Dank zij de PS bestaat god toch nog in België.
22:21 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-03-05

Denderend ?

En was jouw dag 'denderend' ? Ooit stilgestaan bij deze onmiskenbare 'klanknabootsing' ? Ik wel:  deze middag toen ik met de trein van Brussel richting huiswaarts 'denderde', met het raam op een kier op deze onverwacht warme lentedag. En qua klanknabootsing kan dit inderdaad tellen: dennnddderrrendddd. De postieve betekenis die men eraan verbindt ontgaat me evenwel, want meer dan een landschapsstorend element vormde deze trein en zijn passagiers dan ook niet. Had dan maar te voet gegaan zal je zeggen... Enfin ik hoop dat jullie dag even 'denderend' was.

18:49 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-03-05

Irgendwo

Irgendwo soll Ich mich zuhause fühlen...Ook ooit dat gevoel al gehad je zo 'Unheimlich' te voelen ? En de vraag is dan natuurlijk hoe dat "zuhause" ingevuld zou kunnen worden. Weg van, of juist middenin de roedel ? Nescio, ergo sum. Ach, ik heb het gevoel dat het toch om iets wezenlijker gaat dan het feit dat ik thans als single door het leven ga en de stek waar ik nu woon niet als vaste stek beschouw. Natuurlijk heb ik ook die betrachting van De Bottons' 'school der romantische liefde' om ooit de 'ware Jacoba' nog te ontmoeten, maar met het verglijden van de jaren zal die zich toch moeten reppen...En dan ook nog de droom van 50000 bakstenen, en vooral daar een rij knotwilgen (Salix alba) achter. Ja, nu besef ik weer wat ik mis, zelfgeplante knotwilgen die ik nu zelf zou kunnen knotten, maar waar zou ik die moeten planten ? Irgendwo zal je zeggen...                                                                            

22:20 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-03-05

The saga continues...

Lizin en Verwilghen kandidaat VN-Hoog Commissaris
Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin (PS) en minister van Economie Marc Verwilghen (VLD) zijn allebei kandidaat voor de post van Hoog Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen. De Belgische regering steunt de twee kandidaturen.(De Standaard, 14 maart 2005, 19:37)
 
Unbelievable, but not in Belgium....
Nauwelijks één dag na de berichtgeving omtrent de ongeoorloofde inmenging in de rechterlijke macht wordt het nieuws bekendgemaakt dat Madame Lizin één van onze nationale kandidates is voor de functie van Hoog Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (naast haar is ook de 'Witte Ridder' kandidaat)....
De vluchtelingen aller landen kunnen op hun beide oren slapen. Nu IS er iemand die óók achter de schermen voor hen zal werken, en niet alleen in het licht van de schijnwerpers....
 
 
 
 
 

19:52 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-05

Unbelievable !!!!

Werkelijk ongelooflijk hoe tegenwoordig werkelijk alles kan... De senaatsvoorzitter die effen een brief schrijft aan een rechter, hangende het beraad van een echtsscheidingszaak, 'pour réexaminer l'affaire'....en dan nog met verve voor de televisiecamera komt verklaren dat dit de normaalste zaak van de wereld is....
 

08:37 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-05

Of anders

Dit is de enige blog die begint met 'of anders'.
Ooit was er ook een boek dat dan weliswaar eindige met 'of anders'.
Het kan dus verkeren.
 

23:59 Gepost door ofanders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |